Upcoming Events

Weekly BMW races on Simracing.GP Other regular AC events on Simracing.GP Weekly GT3 Sprint Races on Simracing.GP Rookie friendly WTCR sereis Weekly rFactor 2 events

I get an error while importing Ks Editor Car

Messages
4
Points
11
The error I got when I was opening the car

************** Özel Durum Metni **************
System.Runtime.InteropServices.SEHException (0x80004005): Dış bileşen özel durum oluşturdu.
konum: Model.load(Model* , basic_string<wchar_t\,std::char_traits<wchar_t>\,std::allocator<wchar_t> >* , GraphicsManager* , IModelImporter* )
konum: ksNet.ksGraphics.loadFBX(String filename, UInt32& key) i:\manu\documents\ac-source-pc\ksnet\ksnet.cpp içinde: satır 743
konum: ksEditor.Form1.loadFBXFile(String file, Boolean saveRecent) i:\Manu\Documents\ac-source-pc\ksEditor\Form1.cs içinde: satır 840
konum: ksEditor.Form1.openFBXToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) i:\Manu\Documents\ac-source-pc\ksEditor\Form1.cs içinde: satır 826
konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Yüklü Derlemeler **************
mscorlib
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.4075.0 built by: NET48REL1LAST
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
ksEditor
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Steam/steamapps/common/Assetto%20Corsa%20Editor/ksEditor.exe
----------------------------------------
System
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.4042.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.4110.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
ksNet
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.5884.33843
Win32 Sürümü:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Steam/steamapps/common/Assetto%20Corsa%20Editor/ksNet.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
ksMathCore
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 1.0.0.0
Win32 Sürümü: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Steam/steamapps/common/Assetto%20Corsa%20Editor/ksMathCore.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Bütünleştirilmiş Kod Sürümü: 4.0.0.0
Win32 Sürümü: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT Hata Ayıklama **************
JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
olmalıdır.

Örneğin:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.
 

Attachments

  • Error.PNG
    Error.PNG
    84.2 KB · Views: 73
Top