• Welcome to the largest (sim) racing website in the world!
  Blurring the line between real and virtual motorsports.

F1 2019 SEASON MOD BY ADRjEN PART2 1.2

#F1 #2012 #2019 #season #mod

 1. ADRjEN
  20190903194330_1.jpg 20190903194330_1.jpg 20190903194244_1.jpg 20190903194234_1.jpg View attachment 323016 (DŹWIĘK W TRAKCIE PRAC! DZIAŁA W JĘZYKU POLSKIM!)
  Cześć!
  Zanim zainstalujesz ten mod musisz poznać autorów moda:
  • ADRjEN (ja) (zmiany menu, zespołów, kierowców, aktualizacja zdjęć kierowców, inne zmiany AI uszkodzeń, skiny itd.)
  rorogarcia13 (skiny)
  Thang Hoang Nguen (skiny)
  Mod zawiera malowania bolidów, kaski, ich statystyki oraz wiele innych! Oto przykłady:
  AI jest bardziej agresywne, oraz popełniają więcej błędów
  Od teraz każda kolizja będzie miała swoje konswekwencje
  Osiągi bolidów są porównywalne do sezonu 2019 (nadal do poprawienia)
  Z racji z tego, że mod jest w trakcie prac możesz wysłać mi pomysł/rzezcz do poprawy. Aby to zrobić skontaktuj się ze mną poprzez email:
  Spolecznoscf1@wp.pl
  ZWIASTUN:

  Poradnik:

  Miłego grania! :D
  ADRjEN

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  (SOUND WORK IN PROGRES! WORKS IN POLISH LANGUAGE!)
  Hi!
  Before you install this mod, you need to know the authors of the mod:
  ADRjEN (me)
  (changes to menus, teams, drivers, update of driver photos, other changes to AI damage, skins, etc.)
  rorogarcia13 (skins)
  Thang Hoang Nguyen (skins)
  Mod contains car paint, helmets, their statistics and much more! Here are some examples:
  AI is more aggressive, and they make more mistakes
  From now on, every collision will have its own convictions
  Car performance is comparable to the 2019 season (still to be improved)
  Due to the fact that the mod is in progress you can send me an idea/butcher to improve. To do this please contact me by email:
  Spolecznoscf1@wp.pl
  TRAILER:

  Tutorial: https://youtu.be/zPNmHk6QD34
  Enjoy playing! :D
  ADRjEN

  Images

  1. 20190903194215_1.jpg
  2. 20190903194232_1.jpg

Recent Reviews

 1. HutinciHD
  HutinciHD
  3/5,
  Version: 1.2
  All new tracks from 2019 calendar dont work
 2. jafioafnaii
  jafioafnaii
  1/5,
  Version: 1.1
  The game always crashes...
  1. ADRjEN
   Author's Response
   Please use Polish version
 3. maluxhkb
  maluxhkb
  4/5,
  Version: 1.1
  Gr8 mod, but pls make an english version
 4. jpn66
  jpn66
  1/5,
  Version: 1.1
  the game always crashes
  1. ADRjEN
   Author's Response
   you launch the game in polish language?
 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.